Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supernal
supernal
[su:'pə:nl]
tính từ
(thơ ca); (văn học) (thuộc) trời
ở trên trời, ở thiên đường
cao cả, cao thượng
có địa vị cao, có quyền lực cao


/sju:'pə:nl/

tính từ
(thơ ca); (văn học) (thuộc) trời
ở trên trời, ở thiên đường
cao cả, cao thượng
có địa vị cao, có quyền lực cao

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "supernal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.