Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swag-bellied
swag-bellied
['swæg'belid]
tính từ
phệ bụng


/'swæg,belid/

tính từ
phệ bụng

Related search result for "swag-bellied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.