Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweet-talk
ngoại động từ
tâng bốc; nịnh bợsweet-talk
[swi:t'tɔ:k]
ngoại động từ
tâng bốc; nịnh bợGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.