Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
telephone call


    Chuyên ngành kinh tế
sự gọi điện thoại
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự đổ chuông
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
cuộc gọi
cuộc gọi điện thoại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.