Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
train of thought
train+of+thought

[train of thought]
saying && slang
(See lose my train of thought)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.