Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trickster
trickster
['trikstə]
danh từ
người lừa gạt, người lừa đảo


/'trikstə/

danh từ
kẻ bịp bợm, kẻ lừa gạt, quân lường đảo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.