Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tyring
tyring
['taiəriη]
danh từ
sự lắp cạp vành; sự lắp lốp


/'taiəriɳ/

danh từ
sự lắp cạp vành; sự lắp lốp

Related search result for "tyring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.