Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unattractive
unattractive
[,ʌnə'træktiv]
tính từ
ít hấp dẫn, không lôi cuốn, không quyến rũ; không có duyên
khó thương, khó ưa (tính tình...)


/,ʌnə'træktiv/

tính từ
ít hấp dẫn, không lôi cuốn, không quyến rũ; không có duyên
khó thương, khó ưa (tính tình...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.