Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexceeded
tính từ
không bị vượt quáunexceeded
['ʌnik'si:did]
tính từ
không bị vượt quáGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.