Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
upthrust
upthrust
['ʌpθrʌst]
danh từ
áp lực từ dưới lên
(địa lý,địa chất) sự nâng lên, sự dâng lên, sự trồi lên


/' p' r st/

danh từ
(địa lý,địa chất) sự nâng lên, sự trồi lên

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.