Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
viếng thămverb
to visit

[viếng thăm]
to visit
Viếng thăm các mẹ Việt Nam anh hùng
To pay a visit to the heroic Vietnamese mothers; To visit the heroic Vietnamese mothers
Được ai đến viếng thăm
To have a visit from somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.