Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vinh quangnoun
glory
adj
glorious

[vinh quang]
glory
Con đường dẫn đến vinh quang
The road to glory
gloriousGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.