Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wawl
danh từ
(phương ngữ) tiếng rú, tiếng gầm, tiếng gào; tiếng la, tiếng thét, tiếng la ó

nội động từ
(phương ngữ) rú; gầm; gào; la; thét; la ówawl
[wɔ:l]
danh từ
(phương ngữ) tiếng rú, tiếng gầm, tiếng gào; tiếng la, tiếng thét, tiếng la ó
nội động từ
(phương ngữ) rú; gầm; gào; la; thét; la óGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.