Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yellow jacket
yellow+jacket


yellow jacket

A yellow jacket is a type of wasp, a flying, stinging insect.

['jelou'dʒækit]
danh từ
Hoàng bào, áo vàng của vua Trung Quốc


/'jelou'dʤækit/

danh từ
áo bào vàng, hoàng bào (của nhà vua ở Trung quốc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "yellow jacket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.