Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
you've
you've
[ju:v]
(thông tục) (viết tắt) của you have


/ju:v/

(thông tục) (viết tắt) của you have


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.