Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a school of thought
a+school+of+thought
thành ngữ school
a school of thought
nhóm người có quan điểm tương tự nhau; môn pháiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.