Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Andaman Sea


noun
part of the Bay of Bengal to the west of the Malay Peninsula
Instance Hypernyms:
bay, embayment
Part Holonyms:
Bay of Bengal
Part Meronyms:
Gulf of Martaban


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.