Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
arrière-faix


[arrière-faix]
danh từ giống đực (không đổi)
(y học) bộ phận phụ (của) thaiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.