Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
baldric


noun
a wide (ornamented) belt worn over the right shoulder to support a sword or bugle by the left hip
Syn:
baldrick
Hypernyms:
belt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.