Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
chà


écraser
Chà đỗ
écraser des haricots
zut!; hum!; hé!; ah ça!
Chà! chán quá
ah ça! c'est enuyeux!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.