Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Nga (Vietnamese Russian Dictionary)
dược phẩm


▪ лекарство;

▪ лекарственный;

▪ средство;

▪ медикаменты;

▪ аптека;

▪ аптечныйGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.