Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
grey-pink


adjective
of pink tinged with grey
Syn:
gray-pink, greyish-pink, grayish-pink
Similar to:
chromatic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.