Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thank your lucky stars
thank+your+lucky+stars

[thank your lucky stars]
saying && slang
(See you can thank your lucky stars)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.