Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
upside down
upside+down
Upsidedown

upside down

When something is upside down, its top is where its bottom used to be.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.