Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Australian stilt


noun
long-legged three-toed wading bird of brackish marshes of Australia
Syn:
stilt
Hypernyms:
shorebird, shore bird, limicoline bird
Hyponyms:
banded stilt, Cladorhyncus leucocephalum
Member Holonyms:
Cladorhyncus, genus Cladorhyncus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.