Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
art history


noun
the academic discipline that studies the development of painting and sculpture
Hypernyms:
humanistic discipline, humanities, liberal arts, arts
Hyponyms:
iconology


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.