Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
coin blank


noun
a flat metal disk ready for stamping as a coin
Syn:
planchet
Hypernyms:
disk, disc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.