Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
granitelike


adjective
hard as granite
- a granitic fist
Syn:
granitic, rocklike, stony
Similar to:
hard
Derivationally related forms:
granite (for: granitic)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.