Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Allamanda cathartica


noun
vigorous evergreen climbing plant of South America having glossy leathery foliage and golden yellow flowers
Syn:
common allamanda, golden trumpet
Hypernyms:
allamanda


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.