Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bán đứngverb
To sell someone down the river

[bán đứng]
to betray; to sell somebody out; to sell somebody down the riverGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.