Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bacchus
bacchus
['bækəs]
danh từ
(thần thoại) thần rượu Bắc-cút


/'bækəs/

danh từ
(thần thoại,thần học) thần rượu Bắc-cút

Related search result for "bacchus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.