Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enterpriser
enterpriser
['entəpraizə]
danh từ
người dám làm


/'entəpraizə/

danh từ
người dám làm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.