Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indian

tính từ
(thuộc) ấn Độ

danh từ
người ấn Độ
người da đỏ ở Bắc-Mỹ; người Anh-Điêng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.