Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân đạonoun
humanity; humane
nhân đạo chủ nghĩa humanitarianism

[nhân đạo]
humanity
huminatarian
Phóng thích tù nhân vì lý do nhân đạo
To release prisoners for humanitarian reasons
Hiến máu nhân đạo
Humanitarian blood donation
humanely
Đối xử nhân đạo với tù binh
To treat prisoners of war humanelyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.