Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phot




phot
[fɔt]
danh từ
(vật lý) phốt


/fɔt/

danh từ
(vật lý) phốt

Related search result for "phot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.