Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kopek


    kopek ['koupek] Cách viết khác : kopeck ['koupek]
danh từ
đồng cô-pếch (tiền Liên-xô)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.