Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
loàng xoàng


Tầm thường, dưới mức có thể coi là vừa phải, trung bình, tươm tất: Ăn uống loàng xoàng.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.