Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Luxembourg City


noun
the capital and largest city of Luxembourg
Syn:
Luxembourg-Ville, Luxembourg, Luxemburg, capital of Luxembourg
Derivationally related forms:
Luxemburger (for: Luxemburg), Luxembourger (for: Luxembourg)
Instance Hypernyms:
national capital
Part Holonyms:
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Luxemburg


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.