Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
nhìn nhận


reconnaître
Nhìn nhận sự thật
reconnaître une vérié
nhìn nhận đứa con
reconnaître un enfant
estimer; apprécier
Sự kiện đó chưa được nhìn nhận đúng mức
cet événement n'a pas encore été apprécié à sa juste valeurGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.