Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
olive-drab


adjective
of a light brownish green color
Syn:
drab
Similar to:
chromatic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.