Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sơ thảo


[sơ thảo]
Draft roughly.
Bản sơ thảo
A first draft, a rough draft.Draft roughly
Bản sơ thảo A first draft, a rough draft


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.