Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
siliconsilic
 • MOSFET (metal oxide silicon field effect transistor): tranzito trường silic oxit kim loại
 • commit to silicon: làm thích hợp với silic
 • hot-pressed silicon nitride: silic nitrua ép nóng
 • metal oxide silicon field effect transistor (MOSFET): tranzito trường silic kim loại oxit
 • monocrystalline silicon: silic đơn tinh thể
 • n-type silicon: silic loại n
 • oxide of silicon: silic oxit
 • p-type silicon: silic loại p
 • p-type silicon substrate: đế silic loại p
 • point contact silicon diode: đi-ốt silic tiếp điểm
 • polycrystalline silicon: silic đa tinh thể
 • silicon FET: FET silic
 • silicon FET: tranzito trường silic
 • silicon avalanche diode: đi-ốt thác silic
 • silicon avalanche diode: quang điot thác silic
 • silicon avalanche photodiode: mạch tích hợp silic lưỡng cực
 • silicon bipolar integrated circuit: tranzito lưỡng cực silic
 • silicon bipolar transistor: đồng đỏ pha silic
 • silicon bronze: silic cacbua
 • silicon bronze: đồng đỏ pha silic
 • silicon capacitor: tụ silic
 • silicon carbide: silic cacbua
 • silicon carbide: cacbua silic (thường dùng trong bạc đạn)
 • silicon carbide: cacborunđu cacbit silic
 • silicon cell: pin silic
 • silicon checker: bộ tách sóng silic
 • silicon checker: bộ kiểm tra silic
 • silicon checker: bộ đếm silic
 • silicon chip: chip silic
 • silicon counter: bộ tách sóng silic
 • silicon counter: bộ kiểm tra silic
 • silicon counter: bộ đếm silic
 • silicon crystal: tinh thể silic
 • silicon crystal mixer: bộ trộn tinh thể silic
 • silicon detector: bộ tách sóng silic
 • silicon detector: bộ kiểm tra silic
 • silicon detector: bộ chỉnh lưu silic
 • silicon detector: bộ đếm silic
 • silicon detector: bộ dò silic
 • silicon detector diode: đi-ốt tách sóng silic
 • silicon device: linh kiện silic
 • silicon device: dụng cụ silic
 • silicon diode: đi-ốt silic
 • silicon diode: đèn lưỡng cực silic
 • silicon dioxide: silic đioxit SiO2
 • silicon dioxide: silic đioxit
 • silicon dioxide layer: lớp silic đioxit
 • silicon doping: sự pha tạp silic
 • silicon epitaxial layer: lớp epitaxy silic
 • silicon etching technique: kỹ thuật khắc axít trên silic
 • silicon film: màng silic
 • silicon foundry: xưởng đúc silic
 • silicon gate: cửa silic
 • silicon gate technology: công nghệ cửa silic
 • silicon gate transistor: tranzito cửa silic
 • silicon high power rectifier: bộ chỉnh lưu silic công suất lớn
 • silicon integrated circuit: mạch tích hợp silic lưỡng cực
 • silicon intensifier target: bia tăng cường bằng silic
 • silicon junction diode: đi-ốt lớp chuyển tiếp silic
 • silicon layer: lớp silic
 • silicon mixer diode: đi-ốt trộn silic
 • silicon on sapphire technology: công nghệ silic trên saphia
 • silicon on sapphire transistor: tranzito silic trên saphia
 • silicon on spinel transistor: tranzito silic trên spinel
 • silicon oxide: silic oxit
 • silicon photocell: tế bào bằng silic
 • silicon photodiode: photođiot silic
 • silicon photodiode: đi-ốt bằng silic
 • silicon photodiode: đèn hai cực bằng silic
 • silicon photodiode: quang điot silic
 • silicon photodiode: di-ốt bằng silic
 • silicon phototransistor: quang tranzito silic
 • silicon phototransistor: phototranzito silic
 • silicon power transistor: tranzito silic công suất lớn
 • silicon rectifier: bộ tách sóng silic
 • silicon rectifier: bộ chỉnh lưu silic
 • silicon rectifier: linh kiện chỉnh lưu silic
 • silicon solar cell: pin mặt trời silic
 • silicon solar cell: pin ánh sáng bằng silic
 • silicon steel core: lõi thép silic
 • silicon steel core: lõi tôn silic
 • silicon steel lamination: lá tôn silic
 • silicon steel lamination: lá thép silic
 • silicon steel lamination: sự cán thép silic
 • silicon steel sheet: tấm tôn silic
 • silicon substrate: đế silic
 • silicon substrate: nền silic
 • silicon wafer: lát silic
 • silicon wafer: bánh bán dẫn silic
 • Lĩnh vực: xây dựng
  keo dán silicon
  nhựa silicon
  Lĩnh vực: ô tô
  silic (hóa học)
  light activated silicon controlled rectifier
  thyrix tác động bằng ánh sáng
  light-activated silicon controlled switch
  tiếp điểm tác động bằng ánh sáng
  metallurgical-grade silicon
  silíc luyện kim cấp
  oxide of silicon
  SiO2
  semiconductor grade silicon
  silicon bán dẫn
  silicon (Si)
  silic


  ▼ Từ liên quan / Related words
  Related search result for "silicon"

  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.