Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
southeastern pocket gopher


noun
gopher of Alabama and Georgia and Florida
Syn:
Geomys pinetis
Hypernyms:
gopher, pocket gopher, pouched rat
Member Holonyms:
Geomys, genus Geomys


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.