Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
syllabic


/si'læbik/

tính từ

(thuộc) âm tiết; đọc thành âm tiết


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "syllabic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.