Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
twenty-five


I - noun
the cardinal number that is the sum of twenty-four and one
Syn:
25, XXV
Hypernyms:
large integer

II - adjective
being five more than twenty (Freq. 11)
Syn:
25, xxv
Similar to:
cardinal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.