Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
unfretted


adjective
without frets
Ant:
fretted
Pertains to noun:
fret
Topics:
music


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.