Recent Searchs...
field-sports thu không liên tục deaden muffle bwbasic unadulterated 粉饰 countinghouse sectary kêu anemometry o o-xýt o-xy oai oan oang oanh oách oán oát oạch oải thư ký oản oắt oằn oặt publicizer oẻ oi om thông đồng lấy làm tiếc plan 受宠若惊 overseas ơ ơi ơn pa-cô pa-dí pa-leng pa-noong pa-ra-bon pa-ra-phin pác-séc pê-đan pô-pơ-lin khu chế xuất pô-tát pụa
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.