Recent Searchs...
mammy tiêu cực biến báo cork hatchet cork-leg judas cork-tree cào cào craggy nationalise creak building block cầm cự 凋零 unsusceptibility русский lightning whole meal wholly antrum rummy sexangular singularity fisher loop test cirrhosis guinea flower hiếu kỳ nón lông cope chủ quản chê trách cluster indices mouthpiece clause predefine constraint argosy bàn lùi cãi lẽ lý luận cake unseam tử vi shop assistant well-being improvisator improvisatory recur vise
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.