Recent Searchs...
television program aphorism 丹詔 rabbinate abound in trả góp champion initiative physic dockhand straight person ignorantin emollient ý chừng olfactory 蛤灰 glebe cơ xảo nhập viện 模範 blow telegraph capability nek wind vane vicente lopez hoax dysidrose eleemosynary 崱阻 đi sâu bugger all technological revolution navigate backboard haul cấu tượng blue-lilac régime oxford accent logwood imposable sullenness esophageal
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.