Recent Searchs...
eligible ready sordidement insecure oe óe destiny ostracism quầy truyền tin heap đả động diospyros kaki ông mãnh gnetophyta haliaeetus leucocephalus conch family liopelmidae genus aucuba horned viper pituitary dwarf plantain lily springtime sweet calabash water buffalo wood hyacinth virginian sumac monaul kumquat whether asthma contractilité đút for/in a month of sundays finger-stall bouteloua eriopoda pulsatilla occidentalis genus leipoa colic genus strobilomyces grass parakeet kestrel plasma thromboplastin antecedent oxford accent phúng điếu smasher entire nuông net weight sơn hải audition booth
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.