Recent Searchs...
desalt radiolarian evaporate crab 孝敬 ngã quỵ conjugated lido miette paries single-handed về quê red lead white snapdragon amygdalectomie obelus jostle purgatif internationalist detoxicate kinh đô ánh sáng masterwork capableness acuteness syllabic enforce genus leiopelma gởi fiat settle rock-hewn tuân thủ lý thuyết quậy đôi đũa quay vòng to be about obstruction nẹp brickle nổi bật ditch short kim khí điện máy restrain superfund program xe bồn piaffeur galley tracking family nummulitidae jinni pilet frivol mongrelism
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.