Recent Searchs...
equity respond âm sắc high-strength brass chơi trội eccentric shut-in èo uột diving suit cơ lỡ êm đềm hawksbill turtle cro cơ xưởng óc đậu excite mainframe rattraper sạp recreational vehicle blank space du lãm arson ô lại doting poison ash outstay/overstay one's welcome game duyên dáng cartagena bark ôm cây đợi thỏ cocksureness britannic oxylebius edible-pod pea proportionate francs tireurs performance bond resurface ông nội betula papyrifera citric acid rhubarb augmentative curriculum breathing machine petroliferous stamened spoilable eastside morality
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.