Recent Searchs...
genus microdipodops etcetera one-pair moslem calendar band dứt unshakable fiel phraseology glomerular capsule economist vanishing-line quạnh hawse hamamelis vernalis lemon balm voracement macrotis troubled lordosis sadistic plant kingdom chicness extended order snapshot tall crowfoot common room embossage 深渊 swamp red oak essential oil carcharhinus leucas trismus ictonyx striata scablands sagittated sorting program eretmochelys rusticité hamadryas scatophagous held volige pied rụt uncorrected cortinarius corrugatus 深远 tiger-cat calumniate theatrical season
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.