Recent Searchs...
centrifugate civil authority capacitive decanter genus jambos hard lead melancholia interred milled modernist neurofibromatosis nonabsorbency pearlescent pounds per square inch queen post regulatory extemporaneousness rockrose service elevator ticket stub aspire inger love song mark muddy up mycobacteria nói lên numeration portugal eo quarterback ravin housedress reconstruction sufism efficient tentacle trustee uncouthness work recruit notional approach red-hot hấp dẫn grell tất nhiên network bay hexavalent mộc mạc
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.