Recent Searchs...
oncology cho mượn выражение четко heater hồ ly tinh moody unlatch unlay unlearn unlearnt dĩ độc trị độc trọc đầu funny business dứt khoát bull-fence いちじ chinese puzzle ring chen conservative would выдавать на-гора fix blastogenesis duyên nợ runner oắt hồn nhiên ex æquo et bono (expressions) firm grandmother đếm thừa mệnh gaspingly arisen to get off alluvial supernatural tìm cách denaturalization network topology dầu khí khí bẩm topology bitch mole packet hebe 수은등 harbinger suppose
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.