Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devil's darning-needle
devil's+darning-needle
['devlz'dɑ:niη,ni:dl]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con chuồn chuồn


/'devlz'dɑ:niɳ,ni:dl/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con chuồn chuồn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.